เว็บสมัครสอบ ก.พ. 63

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ปี 2563 แล้ว จำนวน 5 แสนที่นั่ง


 

วันที่เปิดรับสมัคร

เว็บไซต์รับสมัคร

ปฏิทินการสอบ ก.พ. ปี 2563

 

Published on: 2/6/20, 11:01 AM