Joo.gl - URL Shortener
ง่าย & รวดเร็ว

Joo.gl - บริการย่อลิงค์ที่ยอดเยี่ยม

การย่อลิงค์ (URL shortening) คือกระบวนการที่ใช้เครื่องมือหรือบริการเพื่อลดความยาวของลิงค์หรือที่อยู่เว็บเพจให้สั้นลง โดยทำให้ลิงค์ที่ยาวมากสามารถแสดงในรูปแบบที่สั้นและกระชับขึ้น เพื่อทำให้ง่ายต่อการแชร์ในโซเชียลมีเดีย, อีเมล, แชท, หรือสื่ออื่น ๆ รวมถึงลดข้อผิดพลาดของผู้ใช้ในการพิมพ์ลิงค์อีกด้วย

Statistics

Our Growth

997,618,060
Total Clicks
1,044,878,439
Total Links
94,844
Total Members